OM OSS

Vi startade vår verksamhet 1991 och företaget har idag 17 anställda.
Verksamheten är i huvudsak inriktad på persontransporter vilket omfattar taxi, färdtjänst, skolskjuts och sjuktansporter. Vi erbjuder även budtransport för företag och privatkund.

För att erbjuda våra kunder en hög servicegrad och trygghet använder vi oss av modern ny teknik, bland annat:
- ISA-system,
- GPS,
- Alkolås

FORDON

Vår fordonspark består av nya och moderna personbilar, personbussar och anpassade minibussar.
Samtliga fordon är utvalda med särskild omtanke när det gäller säkerhet, komfort och miljö.
Vår fordonspark består idag av 6 stycken personbilar plus 4 stycken personbussar för 7+1 personer. Våra personbussar/minibussar är utrustade för att hantera rullstolar och sjuktransporter.
90% av våra personbilar idag är miljöklassade enligt förordning (2007:380). Inom snar framtid - 100%!

FÖRETAGSPOLICY

Vi arbetar kontinuerligt för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.
Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:
- samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av
- alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.
- vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning och alkohol- och drogfrihet i trafiken.

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.

FÖRSENINGSPOLICY

Ärentuna Taxi AB åtar sig inget ansvar för anslutningar och kan därför inte hållas skyldig för eventuella förluster och utgifter som uppkommer på grund av eventuella förseningar oavsett karaktär.

KVARGLÖMDA EFFEKTER

Vi ansvarar för bagage och tillhörigheter som är kvarglömt i bagageutrymmet.
Om du glömmer något i bilen kontaktar vi dig och återlämnar det så snabbt som möjligt.
Har du inte blivit kontaktad av oss? Ring kundtjänst via 018-31 45 00 så hjälper vi dig.

Får vi inte tag på dig lämnas tillhörigheten efter 24 timmar in på närmaste polisstation eller på polisens hittegodsavdelning. Se polisens hemsida för kontaktuppgifter, www.polisen.se

REKLAMATION

Vi uppskattar dina synpunkter och tar tacksamt emot förslag för att vidareutveckla vår service.
Du kan reklamera din taxiresa om du anser att resan inte gått rätt till eller att du har blivit felaktigt behandlad. Reklamation av resa sker på följande sätt:

Reklamationen skall vara Ärentuna Taxi tillhanda senast 2 veckor efter händelsen, om ej särskilda omständigheter kan styrkas.
Reklamation kan ske via telefon, e-post, fax eller skriftligen.
Reklamationen skall innehålla beskrivning av händelsen samt namn, adress och telefonnummer. Om reklamationen gäller avtalskund ska även kundnummer och eventuellt kostnadsställe anges. Det är viktigt att du bifogar kvitto för den aktuella taxiresan.

Hjälp oss att bli ännu bättre!